Въведение в ДЗР

Продуктите "Договори за разлика" (ДЗР) са разработени, за да позволят на клиентите да се възползват от всички предимства от притежаването на дадена позиция на акция, индекс, ETF, валута или стока, без да е необходимо физически да притежават конкретния инструмент. Клиентът сключва договор за ДЗР на предложената цена. Разликата между тази цена и цената, на която позицията се затваря, се урежда в брой, от там и името "Договор за разлика" или ДЗР.

Моля, обърнете внимание, че когато търгуват с ДЗР, клиентите може да загубят целия си капитал. Моля, внимавайте за свързаните рискове.

С ДЗР, клиентите могат да купуват (“дълги”) и затварят позицията по-късно чрез продажба. Освет това, клиентите могат да продават (“къси”) и затварят позицията по-късно чрез покупка. Продажбата на по-висока/по-ниска цена от цената при покупка води съответно до нарастване/загуба.

Популярността на ДЗР нарастна през последните години и ние вярваме, че този инструмент все повече става предпочитан начин за търговия на финансовите пазари.

ДЗР работи по следния начин: вместо да купува 1000 акции на Microsoft от борсов посредник, клиентът може да купи 1000 ДЗР на Microsoft на платформата за търговия Plus500. Покачване в цената от $5 за акция на Microsoft ще донесе на клиента $5000 печалба, също както ако бе закупил действителни акции, търгувани на борсата.

Plus500 предлага ДЗР с нулеви комисионни и много атрактивни изисквания за маржин. Другите ползи са липсата на такси за валутен обмен и държавни такси. Много от недостатъците на търговията със съществени акции на борсата са елиминирани. Разходите и забавянията при физическа доставка на акциите, тяхното регистриране и всякакви разходи за държане или сигурно съхранение, направени от брокер са напълно избегнати. Другото голямо предимство на търгуването с ДЗР е фактът, че клиентите могат да търгуват на маржин, използвайки ливъридж. Търговията с ДЗР означава, че клиентите могат да търгуват портфолио от акции, индекси или стоки, без да е необходимо да затварят големи количества капитал. Като използваме примера по-горе, на клиент, закупил ДЗР върху акции на стойност $50000, ще му е необходим маржин от само $1000 за еквивалентното портфолио ДЗР.

Всички финансови права, като например дивиденти, се уреждат в брой, директно по сметката на притежателя на ДЗР. Независимо от това обаче, всякакви права на глас, които притежателя на дял от собствения капитал има, не са на разположение на притежателя на еквивалентен ДЗР.

Пълните подробности за нашата политика за изпълнение на поръчки можете да намерите следвайки тази връзка.