Марджини

Ливъридж

Терминът ливъридж се използва, когато малка промяна в цената на актива, заложен в ДЗР, се засилва към по-голяма промяна,така че ДЗР да предлага "ускорена" възвръщаемост. Ливъридж от "10%" (1:10) означава, че ако цената на базисния актив се промени с 1%, цената на ДЗР ще се промени с 10%. Платформата за търговия показва на ливъриджа на всеки инструмент, върху връзката "подробности", свързан с всеки ДЗР. Ливъридж, наричан още "коефициент на задлъжнялост", е техника за умножаване на печалби, но може също така да се умножават и загуби.

Моля, обърнете внимание, че ливъриджът като се увеличава, малки промени на цените на базисния актив се засилват и размера на необходимия марджин е вероятно да бъде засегнат.

Повикване за марджин

Марджинът на клиента се наблюдава в реално време и ще се изпрати имейл съобщение, ако поддържащият марджин стане повече от 40% от капитала на клиента; сигнал за тревога по имейл или SMS ще бъде изпратен само, ако тази опция е била предварително избрана от потребителя. Тази услуга е безплатна и се изпраща чрез обществените телекомуникации. Нивото на поддържащия марджин е минималната сума капитал, от която клиентът се нуждае, за да поддържа дадена позиция отворена. Ако Вашият капитал падне под минималната сума, тогава Plus500 автоматично ще изпълни търговия при повикване за марджин и ще затвори всякакви отворени позиции, докато капиталът по сметката Ви не надхвърли изискуемото ниво на поддържащия марджин.

При някои обстоятелства искането за допълнително обезпечение няма да се осъществи, ако Вашият капитал падне под нивото на изискването за допълнително обезпечение. Това е така, защото Plus500 може да даде на търговците допълнително време, за да могат да депозират допълнителни средства или позицията да бъде затворена от собственика на профила. Ако позицията все още е отворена в края на този гратисен период и не са добавени средства към сметката, тогава позицията или позициите ще бъдат затворени при цената, която се предлага на нашата платформа по това време.

Пример как може да се изпълни повикване за марджин:

Регистрирали сте се и сте депозирали $600 през кредитна карта

 • Баланс: $600 (Депозити - Тегления + П&З на затворени позиции)
 • Наличен баланс: $600 (Баланс + П&З на отворени позиции - Първоначални марджини)
 • П&З = $0 (общо печалба и загуба за всички отворени позиции, включително дневни премии)
 • Капитал: $600 (Баланс + П&З на отворени позиции)

11:30ч. - купувате 10 акции на Google (ДЗР) на $540,00
Общата сума на покупката е: 10*$540,00 = $5400
Първоначалният марджин, необходим за 10 акции на Google е 10%: $540
Поддържащият марджин, необходим за поддържане на 10 акции на Google е 5%: $270

Ако Вашият капитал падне под $270, ще получите повикване за марджин. Plus500 ще ликвидира Вашите отворени позиции.

 • Баланс: $600.
 • Наличният баланс, след като сте купили акции на Google, е: $60 ($600 - 10%*$5400)
 • П&З = $0
 • Капитал: $600 ($600 + $0)

12:15ч. - акциите на Google падат на $520

 • Баланс: $600
 • Наличен баланс: $0 ($600 - 10%*$5400 + 10*($520-$540))
 • П&З = -$200 (10*$520 - 10*$540)
 • Капиталът е $400 (-$200 + $600)

13:10ч - акциите на Google падат до $490. Получавате повикване за марджин и Plus500 ликвидира Вашата позиция.

 • Баланс: $600
 • Наличен баланс: $0 ($600 - 10%*$5400 + 10*($490-$540))
 • П&З = -$500 (10*$490 - 10*$540)
 • Капитал: $100 (-$500 + $600)

Причината, поради която получавате повикване за марджин, е че Вашият капитал е $100, а Ви трябват $270, за да поддържате отворена позиция за 10 акции на Google. Следователно, Plus500 ликвидира Вашата позиция. Текущият Ви баланс е:

 • Баланс: $100 (Балансът се променя само когато затваряте позиция или теглите средства).
 • Наличен баланс: $100 (Депозити - Тегления + П&З на затворени позиции)
 • П&З = $0 (няма отворени позиции)
 • Капитал: $100 (Баланс + П&З на отворени позиции)

Първоначален марджин

За да отворите нова позиция, наличният капитал на сметката трябва да надвишава изискването за първоначален марджин. Изискването за първоначален марджин е специфично за всеки финансов инструмент.

За да видите нивото на първоначален марджин за определен инструмент, отворете главния екран на Plus500, изберете необходимия инструмент и натиснете "Подробности" най-дясно в реда. Ще се появи диалогов прозорец и нивото на първоначален марджин се показва в горния десен ъгъл.

Поддържащ марджин

За да задържите нова позиция отворена, наличният капитал на сметката трябва да надвишава нивото на поддържащия марджин. Нивото на поддържащия марджин е специфично за всеки финансов инструмент.

За да видите "Нивото на поддържащия марджин" за определен инструмент, отворете главния екран на Plus500, изберете необходимия инструмент и натиснете "Подробности" най-дясно в реда. Ще се появи изскачащ прозорец и нивото на поддържащия марджин се показва в горния десен ъгъл.

Марджинът се наблюдава в реално време и ще бъде изпратен имейл, веднага след като изискваната граница надвиши 40% от собствения капитал.

Предпазна мярка

Ако не се предостави допълнителен марджин, като предпазна мярка, позициите ще бъдат затворени, за да се предотврати задлъжняване на клиентите.