Какво е „данъчен идентификационен номер“?

Данъчният идентификационен номер (ДИН) е личен номер, който се използва за целите на данъчното облагане във Вашата държава по данъчна регистрация (т.е. държавата, в която плащате данъците си).

Терминът, с който се обозначава ДИН, е различен за всяка държава. Например: „Идентификационен номер“, „Национален осигурителен номер“, „Номер на социалната осигуровка“ и др. Съобразно с това, ще Ви бъде поискано да предоставите информация за своя ДИН.

Защо изискваме ДИН?

Общият отчетен стандарт (CRS), разработен в отговор на искането на G20 и одобрен от Съвета на ОИСР на 15 юли 2014 г., призовава националните юрисдикции да получават информация от своите финансови институции и автоматично да обменят ежегодно тази информация с други юрисдикции.

Не намерихте отговор на въпроса си? Контакт с нас!
имейл

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80,5% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.