Такси и тарифи

Има ли скрити такси?

В Plus500 няма скрити такси. Дружеството Plus500 получава компенсации за своите услуги чрез спредовете. За повече информация

Прочетете още

Покрива ли Plus500 моите такси за обработка на плащанията?

Като част от ангажимента ни да предлагаме най-добрите налични условия за търговия, ние покриваме повечето такси за обработка на плащанията*.

Прочетете още

Прилага ли Plus500 такси за търговия?

Plus500 получава компенсации за своите услуги основно чрез „пазарния спред“. Например, когато търгувате EUR/USD, ако цена „купува“ е 1,3128, то тогава

Прочетете още

Начислява ли Plus500 такса за конвертиране на валута?

Plus500 ще начисли такса за конвертиране на валута, за всички сделки с инструменти, деноминирани във валута, която е различна от валутата на акаунта Ви.

Прочетете още

Plus500 начислява ли комисиона за пренос на позиция за следващия ден?

Сумата на финансирането овърнайт или бива добавена към, или бива извадена от Вашата сметка

Прочетете още
Не намерихте отговор на въпроса си? Контакт с нас!
имейл

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 76,4% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.