Прилага ли Plus500 такси за търговия?

Plus500 получава компенсации за своите услуги основно чрез „пазарния спред“. Например, когато търгувате EUR/USD, ако цена „купува“ е 1,3128, то тогава цена „продава“ ще бъде съответно 1,3126 (което означава, че в случая пазарният спред ще е 2 пипса). За разлика от други доставчици на услуги, които удържат комисиони и за всяка търговска операция, Plus500 не удържа такива комисиони.

Възможно е обаче да се удържат следните допълнителни такси/комисиони:

Овърнайт финансиране – сумата на финансирането овърнайт или бива добавена към, или бива извадена от Вашата сметка, когато дадена позиция се държи за известен период („Времето на овърнайт финансиране“).
Времето на овърнайт финансиране и процентът на ежедневно овърнайт финансиране може да бъдат намерени в хипервръзката „Подробности“, до името на инструмента, в главното меню на платформата.

Такса за конвертиране на валута – Plus500 ще начисли такса за конвертиране на валута, за всички сделки с инструменти, деноминирани във валута, която е различна от валутата на акаунта Ви.
Таксата за конвертиране на валута ще бъде до 0,5% от реализираната печалба или загуба от сделката, като ще бъде отразена в реално време в нереализираната печалба или загуба за дадена отворена позиция.

Такса за неактивност – Ще Ви бъде наложена такса до 10 USD на месец, ако поне три месеца не сте влизали в своя акаунт за търговия. Тя ще бъде налагана веднъж месечно от този момент нататък, докато не влезете в акаунта. Таксата за липса на активност ще бъде равна на по-малката стойност на едно от следните: остатъчното налично салдо по Вашия акаунт или 10 USD (или еквивалента в зависимост от Вашата валута). Това се прави за да се компенсират разходите, направени при предоставяне на услугата, макар и да не е използвана. Обърнете внимание обаче, че таксата се удържа само от сметка с реални пари и само когато има достатъчно средства в сметката. За да избегнете тази такса, просто влизайте в търговската си сметка от време на време, тъй като това се счита за достатъчна активност от Ваша страна, което ще попречи от сметката Ви да бъде удържана такса.

Гарантирана стоп поръчка – ако изберете тази функция, моля обърнете внимание, че тъй като тя гарантира, че позицията Ви (търговската операция) се затваря на конкретно посочена от Вас ставка (цена), търговската операция подлежи на по-голям спред. За повече информация моля вижте темата от ЧЗД “Търговия” → “Какво е „гарантирана стоп поръчка“?

* За повече информация относно таксите моля вижте Споразумението с потребителя

Не намерихте отговор на въпроса си? Контакт с нас!
имейл

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80,5% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.