Начислява ли Plus500 такса за конвертиране на валута?

Plus500 ще начисли такса за конвертиране на валута, за всички сделки с инструменти, деноминирани във валута, която е различна от валутата на акаунта Ви.

Таксата за конвертиране на валута ще бъде до 0,3% от реализираната печалба или загуба от сделката, като ще бъде отразена в реално време в нереализираната печалба или загуба за дадена отворена позиция.

За да научите как се изчислява таксата за конвертиране на валута, моля, следвайте този пример:

Вашият акаунт за търговия е деноминиран в EUR, а курсът EUR/USD е 1,10101.
Отваряте позиция „Продажба“ на акции на Facebook за 500 USD, като губите $10 (€9,08).
В този пример ще начислим ежедневна такса за овърнайт финансиране, заради поддържане на позицията Ви отворена след определено време, и такса за конвертиране на валута.
Ежедневната такса за овърнайт финансиране ще бъде -$0,1 (-€0,09), т.е. 1 договор по цената на акциите за $500 х -0,02% ежедневна такса за овърнайт финансиране.
Таксата за конвертиране на валута ще е 0,3% от нетната загуба по позицията Ви, т.е. (-$10 – $0,1) * 0,3% = -$0,03 (-€0,027)
Обща нетна загуба = -$(10+0,1+0,03) = -$10,13 (-€9,2)

Не намерихте отговор на въпроса си? Контакт с нас!
имейл

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 76,4% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.