Финансови инструменти

Давате ли дивиденти?

Дивидентите представляват част от корпоративната печалба, която се разпределя на акционерите, а крайната дата на дяловото участие, за да се изпълнят условията за

Прочетете още

Предлагате ли услугата „роловър“?

Повечето от предлаганите от нас инструменти, които са базирани на фючърсни договори, имат дата за „роловър“. Може да намерите тази информация, като кликнете в

Прочетете още

Как Plus500 изчисляват цените?

Plus500 котира цени по отношение на цената на съответния основен финансов инструмент и неговия спред.
Цените ни се получават от набор от независими доставчици на пазарни данни, които извличат данни за цените си от съответните борси.

Прочетете още

Как се процедира с корпоративните събития?

„Корпоративно събитие“ е действие, инициирано от публично дружество, чрез което се оказва влияние върху акциите/капиталовите инструменти, емитирани от дружеството.

Прочетете още

Какво може да доведе до това даден инструмент да е показан в сиво/да не се предлага?

Понякога инструментите временно не се предлагат за търгуване, когато пазарните процеси ограничават потока от котировки, като например, но не само

Прочетете още

Какво е „Корекция на роловъра“?

Aко изберете тази функция, моля обърнете внимание, че тъй като тя гарантира, че позицията Ви (търговската операция) се затваря на конкретно посочена от Вас ставка (цена), търговската операция подлежи на по-голям спред.

Прочетете още

Какво означава „падежна дата“ на даден инструмент?

Инструменти, които се базират на фючърсен договор, имат или падежна дата, или дата за роловър. Можете да видите дали датата е за падежа или за роловъра, като щракнете върху връзката

Прочетете още

Какво е „спред“?

Спредът може да се калкулира, като от цена „продава“ на инструмента се извади цена „купува“. Спредът може да се променя, докато позицията Ви е отворена.

Прочетете още

Къде да намеря информация за всеки инструмент?

За всеки инструмент можете да намерите полезна информация в раздела „Подробности“ на платформата за търговия. Тези подробни данни може да се променят от

Прочетете още

Какви инструменти за търговия предлагате?

Plus500 предлага CFDs за повече от 2000 финансови инструмента, включително акции, Forex, индекси, криптовалути, стоки,

Прочетете още
Не намерихте отговор на въпроса си? Контакт с нас!
имейл

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80,5% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.