Какви инструменти за търговия предлагате?

Plus500 предлага CFDs за повече от 2000 финансови инструмента, включително акции, Forex, индекси, криптовалути, стоки,ETF и опции.

Акции – известни още като „ценни книжа с фиксиран доход“ или „капиталови инструменти“ – символизират единици, на които е разделен капиталът на дадено дружество с цел получаване на инвестиции и придобиване на собственост. Когато търгувате с ДЗР върху акции, ще се възползвате от всички предимства на това да получавате лихва от движението на цената на акцията, без да я притежавате физически. Платформата за търговия Plus500 Ви позволява да търгувате чрез ДЗР върху най-активно търгуваните акции в световен мащаб.

Forex е международният пазар за търговия с валути. Когато говорим за търговия с ДЗР върху валута (Forex), ние имаме предвид обмена на една валута с друга на договорена обменна цена. За да се осъществява международна търговия и стопанска дейност, е необходимо да има обмен на валути. Затова не е изненадващ фактът, че международният валутен пазар Forex е най-големият в света. С Plus500 имате възможност да търгувате ДЗР върху някои от най-популярните FX (Forex) валутни двойки.

Индекси – Фондовият индекс е статистическо понятие, което отразява съставната стойност на група акции. Акциите, вписани в даден индекс, имат сходни характеристики, като например, че се търгуват на една и съща фондова борса, че са от един и същ промишлен сектор, че имат равностойна пазарна капитализация и т.н. Водещите световни индекси сепредлагат за търговия чрез ДЗР на платформата Plus500.

Криптовалути (Крипто) – отнася се за цифровите валути, които обикновено използват децентрализирана мрежа за контрол (обикновено технологията blockchain [„блокова верига“]), за разлика от традиционните валути, които се издават и управляват от централните банки. От неговото въвеждане през 2009-та година Bitcoin – първата криптовалута в света – бе свидетел на стремглав ръст в приема и популярността, както и на голяма волатилност (т.е. върхове и спадове). Основните конкуренти на Bitcoin, известни като „алткойни“, включват Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash ABC и Ripple XRP. Ценообразуването на криптовалутите се получава от конкретни борси за криптовалути, като стойностите им са деноминирани в щатски долари. С Plus500 може да търгувате със CFDs за някои от най-известните в света крипто валути.

Стоките са физически активи, вариращи от пшеница до злато и петрол, и тъй като са твърде много на брой, те са групирани в три основни категории: селско стопанство, енергетика и метали. Стоките се търгуват от дилъри на открития валутен пазар. Това означава, че цените се променят всеки ден. Стоковите фючърси представляват споразумение за закупуване или продажба на дадена стока на конкретна бъдеща дата и на конкретна цена. Подобно на цената на бананите в зеленчуковия магазин, цените на стоките се променят ежеседмично и дори ежедневно. Водещитесветовни стоки се предлагат за търговия чрез ДЗР на платформата Plus500.

ETF (борсово търгувани фондове) са фондове, които следват движението на индекси и стоки, като например индексите NASDAQ-100, S&P 500, Dow Jones, златото и т.н. Борсово търгуваните фондове копират точно представянето на пазарите за индекси и стоки. Борсово търгуваните фондове се търгуват като обикновени акции и преминават през борсови процеси, като например роене на акции и разпределение на дивиденти. С Plus500 имате възможност да търгувате ДЗР върху някои от най-популярните борсово търгувани фондове.

Опциите представляват договори, чрез които даден продавач дава на купувача правото, но не го задължава, да закупи или продаде конкретен брой единици от базовия актив на предварително определена цена (ударна цена – strike price) в рамките на определен период от време (при декларирана крайна дата). Купувачът разполага с опцията да закупи (Call) или да продаде (Put) базовия актив. Факторите, които определят цената на една опция, включват, наред с другото: разликата между текущата цена и ударната цена.
В Plus500 можете да търгувате чрез ДЗР върху опции за индекси на различни ударни цени, които са най-актуални по отношение на базовата стойност на индексите.

Моля, обърнете внимание, че ливъриджът и данните за маржа, както и наличието на гореспоменатите инструменти, може да варират според Вашия регион.

За да разгледате пълния списък с инструменти, моля, следвайте тази връзка.

Не намерихте отговор на въпроса си? Контакт с нас!
имейл

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 76,4% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.