Има ли ограничения по отношение на методите на търговия?

На нашата платформа не се разрешава нито един метод на търговия, който е забранен съгласно условията на „Споразумението с потребителя“, като например „скалпиране“, система за автоматизирано въвеждане на данни, хеджиране, или метод на търговия, който попада в рамките на определението за „пазарна злоупотреба“, като например търговия с вътрешна информация, както и всяка забранена дейност, като например злоупотреба със системата за бонуси. При такива обстоятелства ние си запазваме правото да анулираме всички Ваши търговски операции и/или да затворим сметката Ви. За повече информация моля прочетете нашето „Споразумение с потребителя“ на уебсайта ни.

Не намерихте отговор на въпроса си? Контакт с нас!
имейл

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 76,4% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.