Какво е „гарантирана стоп поръчка“?

По време на някои пазарни обстоятелства (например при наличие на променлив пазар) има вероятност Вашата поръчка „стоп загуба“ да не бъде изпълнена точно на предпочетената от Вас ставка (цена). Тази функция ще принуди позицията да се затвори на избраната от Вас ставка (цена) дори когато пазарната цена я надвиши. Щом се достигне заявеното ниво, позицията ще се затвори автоматично. Тази функция не се предлага за всички инструменти, а при по-голям спред се начислява такса.

Особености на гарантираната стоп поръчка:

  • Може да се поставя само при нова позиция и не може да се добавя към вече съществуваща такава.
  • Може да се активира/редактира в рамките на часовете за търговия на инструмента.
  • След като се направи гарантираната стоп поръчка, тя не може да се отменя, но нивото ѝ може да се променя.
  • Удържаният по-голям спред при изпълнение на гарантирана стоп поръчка, която сте активирали, не подлежи на възстановяване и може да се види, преди да направите този вид поръчка.
  • Гарантираната стоп поръчка трябва да се зададе в рамките на определени параметри (минимална и максимална отдалеченост) по отношение на текущата ставка (цена) на инструмента, както е показано на платформата за търговия.

За да научите как функционира гарантираната стоп поръчка, моля следвайте този пример:

Цените „купува“/„продава“ за Alphabet са $500/$498.
Купувате 10 ДЗР върху акции на Alphabet. Да речем, че по-големият спред на гарантираната стоп поръчка е $10.
Пускате гарантирана стоп поръчка на цена „продава“ $450.
Цената „продава“ на Alphabet се понижава до $400. Позицията ще се затвори на $450, а не на $400.
П&З с гарантиран стоп: ($450 - $500)*10 - $10 = загуба of $510.
П&З без гарантиран стоп: ($400 - $500)*10 = загуба of $1000.

Не намерихте отговор на въпроса си? Контакт с нас!
имейл

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 76,4% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.