Условия и споразумения

 • Споразумение с потребителя

  Договорът, който управлява отношенията между Клиента и Компанията, и който описва подробно всички условия, свързани с употребата на търговската услуга, предлагана от Plus500CY.

 • Забележка за разкриване на рисковете

  Нашата забележка за разкриване на рисковете предоставя на клиентите ни информация за рисковете, свързани с CFDs, но не може да обясни всички рискове, нито как тези рискове се свързват с личните обстоятелства на всеки клиент. Важно е нашите клиенти напълно да разбират свързаните рискове, преди да вземат решение да влязат в търговски отношения с нас.

 • Политика за поверителност

  Политиката ни за управление и защита на личната информация на Клиентите ни и за употребата и управлението на бисквитки.

 • Условия за ползване на уебсайта

  Вашият достъп до този уебсайт е предмет на нашите общи условия, както и на други декларации и бележки.

 • Политика за конфликт на интереси

  Политиката ни за управление на потенциални конфликти на интереси в рамките на Plus500CY, между Plus500CY и нейните клиенти, както и сред клиентите на Plus500CY. Целта ни е да защитаваме най-добрите интереси на клиентите ни.

 • Политика за изпълнение на поръчки

  Политиката ни да предлагаме "най-добро изпълнение", когато изпълняваме поръчки от страна на клиентите; Plus500CY поема отговорни стъпки за придобиването на възможно най-добрите резултати за нашите клиенти. Наш дълг е да провеждаме с Вас бизнес честно, справедливо и професионално, както и да действаме в най-добър Ваш интерес, когато изпълняваме поръчки.

 • AML Политика

  Тази политика уточнява системите и процедурите, които се зпазват, за да се гарантира, че бизнесът ни не се ползва за целите на пране на пари или финансиране на терористи. Такива процеси включват идентификацията на клиента и надлежните регулярни проверки, които прилагаме, за да потвърдим информацията за нашите клиенти.

 • Фонд за компенсиране на инвеститорите

  Plus500CY е член на Фонда за компенсиране на инвеститорите ("ICF"), който предоставя компенсации на Клиентите на дребно, които отговарят на необходимите условия, в случай че Кипърската Инвестиционна Фирма не е в състояние да изпълни задълженията, поети към клиентите.

 • Информация за компанията

  Информация за лиценза и данни за контакт с Plus500CY Ltd.