Защита на средствата на клиентите

Защита на средствата на клиентите

При отваряне на сметка с нас, ние ще държим Вашите средства в съответствие с правилата за средства на клиенти на Кипърската Комисия по Ценни Книжа и Фондови Борси. Съгласно тези условия, ние плащаме средствата на всеки клиент в разделна сметка.

Помнете, че CFDs са ливъридж продукт и може да доведат до загубата на целия Ви капитал. Търговията с CFDs може да не е подходяща за Вас. Моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните рискове. Преди да ползвате услугите ни, моля разгледайте нашата „Декларация за оповестяване на риска“ и „Споразумението с потребителя“.
Защита на средствата на клиентите
Всички средства на клиенти се съхраняват в разделна клиентска банкова сметка в съответствие с правилата за средства на клиенти на Кипърската Комисия по Ценни Книжа и Фондови Борси. 
Plus500CY Ltd използва само собствени средства за хеджиране 
Plus500CY Ltd не прехвърля средства на клиенти през хеджиращи контрагенти 
Plus500CY Ltd не инициира спекулативни позиции на пазара 
Plus500CY Ltd не е изложен на корпоративен или държавен дълг 
Plus500CY Ltd е регулирана от CySEC 
Plus500CY Ltd не инвестира средства на клиентите си 

Инвеститорски Компенсационен Фонд

Plus500 участва в Инвеститорския Компенсационен Фонд за клиенти на Инвеститорски Фирми, регламентиран в Република Кипър. Plus500 Ви позволява сигурността, ресурсите, световното покритие и услугите на една мултинационална организация с над 1,000,000 клиенти по света, извършваща милиони транзакции на месец. В допълнение, Plus500 е без дълг, има състоятелна ликвидност и значителен допълнителен резерв от регулаторен капитал над регулаторните изисквания. Вижте повече:Инвеститорски Компенсационен Фонд