Баланси на сметка

Баланс: Депозити - Тегления + P&L на затворени позиции. Не включва печалбата/загубата от настоящите отворени позиции

Наличен баланс: Налична сума на разположение. Баланс + П&З на отворени позиции - Първоначални маржини

П&З: Печалбата и загубата за всички отворени позиции (печалба + загуба +.дневна премия * брой дни)

Капитал: Преценка на текущата сметка. Баланс + ∑П&З

Пример за баланс на сметка:
Регистрирали сте се и сте депозирали $1000 през кредитна карта

 • Баланс: $1000. (Депозити - Тегления + П&З на затворени позиции)
 • П&З = $0. (Общо печалба и загуба за всички отворени позиции, включително дневни премии)
 • Наличен баланс: $1000 (Баланс + П&З на отворени позиции - Първоначални маржини)
 • Капитал: $1000 (Баланс + П&З на отворени позиции)

13:00ч. - Купувате 100 барела петрол на пазарна цена от $60,00 с повикване "Вземи печалба", когато петролът достигне $66,00.
Общата сума на покупката е: 100*$60,00 = $6000
Първоначалният маржин, необходим за петрол, е 10%: $600
Поддържащият маржин, необходим поддържане на позицията за петрол, е 5%: $300

Ако капиталът Ви падне под $300, ще получите повикване за маржин.

 • Баланс: $1000
 • П&З = 0 (обикновено спредът на петрола е 5 цента, така че Вие ще имате П&З от -$5)
 • Наличният баланс, след като сте купили петрол, е: $400. ($1000 - 10%*$6000 = $400).
 • Капиталът е $1000 ($1000 + $0).

14:05ч. - Петролът скача на $64.

 • "Баланс": $1000
 • "П&З": +$400. (100*$64-100*$60)
 • Наличен баланс: $800. ($1000 - 10%*$6000 +$400= $800).
 • Капитал: $1400 ($1000 + $400).

14:15ч. - Петролът скача на $66 - Баланс, преди да се изпълни вземането на печалбата Ви.

 • Баланс: $1000
 • П&З: +$600. (100*$66-100*$60)
 • Наличен баланс: $1000. ($1000 - 10%*$6000 + $600 = $1000)
 • Капитал: $1600 ($1000 + $600)

14:15ч. - Вашата "Вземи печалба" поръчка се изпълнява. Вие сте направили $600 от сделката.

 • Баланс: $1600
 • П&З: 0. (няма отворени позиции)
 • Наличен баланс: $1600
 • Капитал: $1600