Затваряне на позиция

След като сте отворили позиция, стойностите за инструмента, които сте избрали в колоната "Висока/Ниска", ще се заменят с бутон с надпис "Затваряне на позиция".

Просто щракнете върху този бутон "Затваряне на позиция" и ще се появи диалогов прозорец, в който да потвърдите или отмените затварянето.