Такси

Само спред

За разлика от други доставчици на услуги, които също начисляват комисионни за всяка търговска сделка, Plus500 не начислява такива комисионни.

Премия

Ако държите отворена позиция след края на работния ден до следващия ден за търговия, Вие технически сте я държали през нощта, което трябва да бъде финансирано. Премия за финансиране или се добавя (за къси позиции), или се изважда (за дълги позиции) към/от Вашата сметка, за да покрие печалбата/разхода за свързаното финансиране. Часовата премия (час на затваряне на пазара) за всеки инструмент е показана в раздела с подробности.

За да видите премията за финансиране и "% на ден" за специфичен инструмент, отидете на главния екран, изберете необходимия инструмент и натиснете Подробности в десния край на реда.

Забележка: Ако дадена позиция е отворена в петък и е държана през нощта до понеделник - следващия ден за търговия, сумата, добавена или извадена от сметката, би била обикновено три пъти дневната сума за покриване на целия период за събота и неделя.

Такса за неактивност

В случай, че вашата Платформа за Търговия остава неизползвана или пасивна в продължение на период от време ще се облага с такса до 10 USD, както е определено в Споразумението за Потребителя. Това се прави за да се компенсират разходите, направени при предоставяне на услугата, макар и да не е използвана.

* За повече информация относно таксите моля вижте Споразумението с потребителя