Отваряне на позиция

За да купите договор за разлика с очакване за бъдеща печалба, натиснете бутон "Купи", който се намира до съответния инструмент на главния екран с инструменти.

Ще се появи диалогов прозорец със следното съдържание (полетата се различават в зависимост от избрания инструмент):
Количество за Forex покупка: Въведете броя базови единици/лотове, които искате да закупите.
Брой дялове за акции: Въведете броя дялове, които искате да закупите. Трябва да имате малък процент от първоначалната стойност, за която наддавате.
Брой договори за индекси: Въведете количеството договори, които искате да закупите. Един пункт на всеки индекс струва определена сума - обикновено 1USD или 1EUR, в зависимост от това на кой пазар индексът се търгува.
Цена за затваряне на печалба (Стоп-лимит): Въведете сумата за "Затваряне на печалба", на която искате да продадете инструмента. Това по принцип е максималната сума на печалбата, която се надявате да реализирате от сделката.
Цена за затваряне на загуба (Стоп-загуба): Въведете сумата за "Затваряне на загуба", на която искате да продадете инструмента. Това по принцип е максималната сума на загубата, която можете да си позволите за сделката.
Щракнете върху "Разширени" и ще се появят две допълнителни опции:
Следящ стоп: Задайте цена за стоп-загуба на броя пипсове под максималната цена, която инструмента достига. Следящ стоп е движеща се активираща цена, която помага за увеличаване и защита на печалбата, ако зададената цена се покачи и ограничава загубите, ако тя падне.
Купувай само когато цената е (Лимитирана поръчка): Задайте цена за купуване на инструмента само ако се покачи или падне под зададената от Вас цена.

За да отворите позиция, натиснете бутона "Купи", намиращ се до инструмента в главния екран и попълнете полетата в диалоговия прозорец, както предходния път.

Пример на отваряне на позиция:
Регистрирали сте се и сте депозирали $1000 през кредитна карта

 • Баланс: $1000 (Депозити - Тегления + П&З на затворени позиции)
 • П&З = $0 (общо печалба и загуба за всички отворени позиции, включително дневни премии)
 • Наличен баланс: $1000 (Баланс + П&З на отворени позиции - Първоначални маржини)
 • Капитал: $1000 (Баланс + П&З на отворени позиции)

20:07ч - натискате "Купи" петрол, който се търгува на $60 за барел:
Вашите критерии са:
Брой барели: 100
Цена за затваряне на печалба: $64
Цена за затваряне на загуба: $55
Общата сума на покупката е: 100*$60,00 = $6000
Първоначалният маржин, необходим за петрол е 10%: $600
Поддържащият маржин, необходим поддържане на позицията за петрол, е 5%: $300

 • Баланс: $1000
 • П&З = 0. (Обикновено спредът на петрола е 5 цента, така че Вие ще имате П&З от -$5)
 • "Наличен баланс", след като сте купили петрол, е: $400 ($1000 - 10%*$6000 = $400)
 • "Капитал": $1000 ($1000 + $0)

21:05ч - Петролът скача на $64.

 • Баланс: $1000
 • П&З: +$400 (100*$64-100*$60)
 • Наличен баланс: $800 ($1000 - 10%*$6000 + $400 = $800)
 • Капитал: $1400 ($1000 + $400)

21:15ч - Петролът скача на $66 - преди вземането на печалбата Ви да се изпълни.

 • Баланс: $1000
 • П&З: +$600 (100*$66-100*$60)
 • Наличен баланс: $1000 ($1000 - 10%*$6000 + $600 = $1000)
 • Капитал: $1600 ($1000 + $600)

21:15ч - Вашата "Вземи печалба" поръчка се изпълнява и позицията е затворена. Вие сте направили $600 от сделката.

 • Баланс: $1600
 • П&З: 0 (няма отворени позиции)
 • Наличен баланс: $1600
 • Капитал: $1600