Контролиране на риска и типове поръчки

Купуване и продаване на пазарни цени

Клиентите могат да използват Plus500, за да купуват и продават ДЗР инструменти на текущата пазарна цена (в рамките на ценовия спред, зададен за определения инструмент). "Пазарният обхват" за всеки ДЗР инструмент е показан в диалоговия прозорец "Купи/Продай", който се появява, когато щракнете върху "Купи" или "Продай" в главния екран. Plus500 е разработил различни “типове поръчки”, които са на разположение на платформата за търговия, за да подпомагат клиентите в управлението на риска. Лимитите се особено полезни в случаите, когато Вашата Интернет връзка прекъсва по някаква причина.

Стоп-лимит

Стоп-лимит поръчка е начин да защитите Вашата печалба, в случай че инструментът (валута, акция, стока или индекс) се покачи. Поръчката стоп-лимит инструктира Plus500 да продава инструмента, когато и ако инструментът достигне определена цена.

Стоп-загуба - (максимална загуба)

Стоп-загуба поръчка е начин да се защитите от загуба, в случай че инструментът (валута, акция, стока или индекс) падне. Поръчката стоп-загуба инструктира Plus500 да продава инструмента, когато и ако инструментът падне до определена цена.

Когато акцията достигне тази цена, поръчката стоп-загуба става пазарна поръчка. Пазарна поръчка инструктира Plus500 веднага да продава на възможно най-добрата цена. На бързо променящ се пазар, може да не вземете точно цената, която сте искали.

Защитете Вашата печалба
Поръчката стоп-загуба се използва за защита на Вашата печалба на акция, която се покачва. Вие определяте цена, на която да затворите инструмент, и инструктирате Plus500 да затвори позицията, ако тази цена бъде достигната.

Гарантиран стоп

Активирането на гарантиран стоп поставя неотменяем лимит на потенциалната загуба за дадена позиция.
Дори ако пазарът се срине внезапно, позицията ще бъде затворена точно при посочената цена, без риск от спадане на нивото.
Само някои инструменти поддържат "Гарантиран стоп", ако инструментът поддържа Гарантиран стоп, ще видите кутия с отметка за активиране на приложението.

Подробности за "Гарантиран стоп":

 • Може да се поставя само при нова търговия и не може да се добавя към вече съществуваща позиция.
 • Може да се активира/редактира само когато инструментът е наличен и в търговия. Веднъж активиран, не може да бъде премахнат, само стойността може да бъде променяна.
 • Допълнителният спред на "Гарантирания стоп" не се изплаща, след като го активирате, и ще Ви бъде показан, преди да одобрите "Гарантиран стоп".
 • Трябва да отстои на известна дистанция от настоящата цена, на която търгува инструментът.

Пример:
Google Продай/Купи = $498/$500.
Купувате 10 акции на Google, примерният спред на Гарантирания стоп е настроен на $10.
Поставяте гарантирания стоп на $450.
Google спада на $400, Вие ще излезете от позицията при $450, а не $400.

С гарантиран стоп: П&З = $4500 - $5000 - $10 [допълнителен спред на гарантирания стоп] = -$510
Без гарантиран стоп: печалба/загуба = $4000 - $5000 = -$1000

Следящ стоп

Функцията Следящ стоп позволява на търговците да изпълняват стоп-загуба поръчка, която автоматично се актуализира за заключване на печалба, докато пазарът се движи в полза на търговеца. Следящите стопове могат да бъдат изпълнени с щракване върху бутона "Разширени" при създаване на "Пазарна поръчка".

Има четири начина да въведете стоп-загуба поръчка:

 1. Въвеждате цена на следящ стоп. Например, ако акциите се продават на $40 за акция, можете да въведете следяща стоп-загуба поръчка на $37,50 за акция.
 2. Въвеждате максимална сума на загуба. Plus500 ще калкулира съответния следящ стоп.
 3. Въвеждате разстоянието в пипсове от текущата цена. Plus500 ще калкулира съответната стоп-загуба цена.
 4. Въвеждате процент от текущата цена. Plus500 ще калкулира съответната стоп-загуба цена.

Пример за следящ стоп:
12:50ч. Yahoo се търгува на $45,51/$45,73 (Продава/Купува)

12:50ч. Въвеждате пазарна поръчка със следящ стоп от 50 пипса = $0,5 = (-1,1%) за купуване на 100 акции на Yahoo
Купувате 100 акции на Yahoo на $45,73
Следователно, първоначалната стоп-загуба ще се задейства, когато Yahoo продаде на $45,01. ($45,51 – $0,5)

14:05ч. Цените на Yahoo започват бързо да се покачват и достигат $47,60 (новата стоп цена се променя на $47,10)

15:10ч. Цените на Yahoo продължават да се покачват и достигат $49,75 (новата стоп цена се променя на $49,25)

16:15ч. Цените на Yahoo започват бързо да падат и достигат $42,51. Тъй като имате стоп цена, зададена на $49,25, Plus500 изпълнява стоп-загуба поръчката при тази сума. Стоп-загуба поръчката е изпълнена.

Обобщение на печалбата: 100* ($49.25–$45.73) = $352. (Ако не сте задали следящ стоп, а само стоп-загуба, то Вие бихте претърпели голяма загуба.)

Входящи поръчки

Входящите поръчки се изпълняват в момента, в който пазарната цена достигне зададената от вас цена и се отвори нова позиция. Цената може да бъде над или под текущата цена на търговия.

Има четири типа входящи поръчки:

 1. Влизане-Лимит-Купува: изчаква, докато цената падне под текущата цена (използва се при купуване).
 2. Влизане-Стоп-Купува: изчаква докато цената се покачи над текущата цена (използва се при купуване).
 3. Влизане-Лимит-Продава (върви къса): изчаква, докато цената се покачи над текущата цена (използва се при продаване).
 4. Влизане-Стоп-Продава (върви къса): изчаква, докато цената падне под текущата цена (използва се при продаване).

Например, ако искате да купите ценни книжа на Google, но не и докато цената не падне до $450, Вие трябва да изпълните поръчка Влизане-Лимит-Купува на $450. Ако цената никога не падне до това ниво, поръчката ще бъде неизпълнена, но ще остане като чакаща поръчка, докато не я отмените.

За да създадете нова входяща поръчка с Plus500, просто:
→ Отворете главния екран
→ Щракнете върху "Купи" или "Продай"
→ Щракнете върху "Разширени"
→ Попълнете съответната входяща поръчка
→ Щракнете върху "Купи"

Роловър (Rollover)

Инструментите, търгувани с фючърсни договори, имат падежна дата. След като изтече падежната дата, позициите автоматично се прехвърлят към следващия договор. Датата и часът на роловъра са показани в информацията за всеки инструмент.

Тъй като цените „купува“ и „продава“ варират при различните договори, Plus500 ще направи корекция на Вашия капитал по отношение на разликата в цената. Това ще Ви гарантира, че капиталът Ви ще остане непроменен, и че няма да спечелите/загубите от разликата в цената между старите и новите договори.

Ако новата цена е по-висока от старата, позициите „купува“ ще получат отрицателна корекция, а позициите „продава“ – положителна корекция. Ако обаче новата цена е по-ниска от старата, позициите „купува“ ще получат положителна корекция, а позициите „продава“ – отрицателна.

Освен това по време на роловъра позициите е възможно да бъдат таксувани с един спред.

Примерно изчисляване на корекция на роловър:
Държите позиция КУПУВА от 100 договора за петрол.

Цени на договорите за петрол по време на роловъра:
Съществуваща договорна цена „купува“ = $45.30
Съществуваща договорна цена „продава“ = $45.25
Нова договорна цена „купува“ = $46.50
Нова договорна цена „продава“ = $46.45

Изчисляване на корекциите:
Разлика в цена „купува“ = [нова договорна цена „продава“] - [съществуваща договорна цена „продава“] =
$46.45 - $45.25 = $1.2
Корекция на стойността „купува“ = - ([брой на договорите] * [разлика в цена „купува“]) =
- (100 * $1.2) = - $120

Корекция на спреда = [брой на договорите] * [нов договорен спред] =
100 * (46.50$-46.45$) = $5
Обща корекция „купува“ = [корекция на стойността „купува“] - [корекция на спреда] = - $120 - $5 = - $125

Обобщение:
Ще продължите да държите същата позиция от 100 договора за петрол.
Ще получите корекция от -$125.
Вашият капитал остава същият с изключение на спреда от $5.

Изчисляване на горния пример за позиция „продава“
Разлика в цена „продава“ = [нова договорна цена „купува“] - [съществуваща договорна цена „купува“] =
$46.50 - $45.30 = $1.2
Корекция на стойността „продава“ = [брой на договорите] * [разлика в цена „продава“] =
100 * $1.2 = $120
Корекция на спреда = [брой на договорите] * [нов договорен спред] =
100 * (46.50$-46.45$) = $5
Обща корекция „продава“ = [корекция на стойността „продава“] - [корекция на спреда] = $120 - $5 = $115