Търговия на Plus500

Търговска платформа Plus500 е непосредствена и лесна за ползване, като Ви позволява да търгувате без комисиони скрити такси. Plus500 е компенсиран за своите услуги чрез бид/аск спреда. Чрез нашата платформа за търговия можете да купите всеки от финансовите инструменти, изброени на уебсайта ни, и да го продадете бързо, само няколко секунди по-късно.

Главният екран на програмата съдържа цените купува/продава на всички налични инструменти. Когато въвеждате поръчка за покупка на инструмент, модерната платформа за търговия Ви позволява да добавите стоп-загуба, лимит на печалба или следящ стоп, за защита на Вашата позиция и печалба.

Часовете за търговия за всеки инструмент могат да бъдат открити на платформата за търговия под връзката за подробности за съответния инструмент.

Пример на търговия:
Регистрирали сте се и сте депозирали $5000 през Skrill

 • Баланс: $5000. (Депозити - Тегления + П&З на затворени позиции)
 • П&З = $0.(Общо печалба и загуба за всички отворени позиции, включително дневни премии)
 • Наличен баланс: $5000. (Баланс + П&З на отворени позиции - Първоначални маржини)
 • Капитал: $5000. (Баланс + П&З на отворени позиции).

Мислите, че акциите на Google скоро ще паднат, и решавате да отворите позиция (Къса) на Google.

17:07ч. - щраквате "Къса" до "Google" акция в главния екран, цената продава е $290.
Вашите критерии са:
Брой акции (ДЗР): 100
Цена за затваряне на печалба: $280 (печалбата ще бъде 100*$10=$1000)
Цена за затваряне на загуба: $310 (загубата ще бъде 100*$20=$2000)
Общата сума, продадена "къса" е: 100*$290 = $29000.
Първоначалният маржин, необходим за акции на Google, е 10%: $2900.
Поддържащият маржин, необходим поддържане на позицията на Google, е 5%: $1450.

Вашата позиция сега е:

 • Баланс: $5000
 • П&З = 0 (обикновено спредът на Google е 50 цента, така че Вие ще имате П&З от -$50)
 • Наличният баланс, след като сте продали Google, е: $2,100.
  ($5000 - 10%*$29000 = $2100)
 • "Капитал": $5 000 ($5000 + $0)

21:05ч - Google се покачва до $300.

 • Баланс: $5000
 • П&З: -$1000 (100*$290 - 100*$300)
 • Наличен баланс: $1100 ($5000 - 10%*$29000 -$1000= $1100)
 • Капитал: $4000 ($5000 - $1000)

Решавате да ограничите загубите си и купувате Google - натискате "Затваряне на позиция" в главния екран (до отворената позиция).

21:05ч. - Вашата пазарна покупка се изпълнява на $300. Загубихте $1000 от сделката.

 • Баланс: $4000
 • П&З: 0 (няма отворени позиции)
 • Наличен баланс: $4000
 • Капитал: $4000