Помнете, че CFDs са ливъридж продукт и може да доведат до загубата на целия Ви капитал. Търговията с CFDs може да не е подходяща за Вас. Моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните рискове. Преди да ползвате услугите ни, моля разгледайте нашата „Декларация за оповестяване на риска“ и „Споразумението с потребителя“.

Управлявайте желания от Вас ливъридж по сметката

Управлявайте желания от Вас ливъридж по сметката
 • Търгувайте с ливъридж, който най-добре съответства на търговските Ви нужди
 • Можете да търгувате, като използвате висок или нисък ливъридж
 • Нощните премии все още са валидни

В Plus500 можете да търгувате с висок или нисък ливъридж в зависимост от предварително зададения ливъридж за всеки инструмент, както и от „общата стойност на позицията“ и от „капитала“ Ви. Вие можете да контролирате своя ‘Капитал’, като депозирате или теглите средства. Вие можете да контролирате своята 'Обща стойност на позицията', като отваряте или затваряте позиции.
Вашите 'Обща стойност на позицията' и 'Капитал' могат да бъдат видяни от страницата Снимка на сметката, до която имате достъп през основният търговски прозорец.

Примери:

Ако депозирате $100,000 [Вашият капитал е $100,000] и купите природен газ на стойност $100,000, Вие търгувате при ливъридж 1 [без ливъридж]. Моля, обърнете внимание, че въпреки това ще платите нощната премия за всяка позиция, който задържите през нощта.

Ако депозирате $20,000 [Вашият капитал е $20,000] в Plus500 и купите природен газ на стойност $200,000, Вие търгувате при ливъридж 10. Както и преди, нощната премия се удържа за всяка позиция, задържана през нощта.

Настройте 'Затвори при Печалба' [лимит] или 'Затвори при Загуба' [Стоп загуба] нива на цените

Настройте 'Затвори при Печалба' [лимит] или 'Затвори при Загуба' [Стоп загуба] нива на цените
 • Безплатно
 • Помага да настроите предварително определени лимити

Стоп загуба може да се добави към Вашите сделки или преди да ги отворите, или като редактирате вече отворена позиция. Настройте на нивото на цената на Вашата позиция така, че тя да се затвори, ако пазарът се обърне срещу Вас. Базовата стоп загуба не гарантира, че позицията Ви ще се затвори точно при нивото на цената, което Вие сте определили. Ако пазарната цена внезапно се срине или повиши над стоп нивото Ви, е възможно позицията Ви да бъде затворена при по-лошо ниво на цената от онова, което Вие сте определили. Това е познато като 'подхлъзване'.

Примери:

Google търгува при $1194 - $1196 (Продава/Купува)
Вие купувате 10 акции на Google.
Желаете да ограничите загубата си до $1000. [понякога може и да загубите повече заради подхлъзване]
Поставяте 'Затвори при Загуба' [Стоп загуба] цена от $1096.
Google 'се срива' директно до $1094, а после и до $1080.
Вашата позиция ще бъде затворена при $1094.
Вашата загуба е: 10*(1196 - 1094) = $1020.

Гарантиран стоп

Гарантиран стоп
 • Важи допълнителното раздаване
 • Ограничава Вашият риск
 • Знайте предварително своите максимално възможни загуби

Прикачването на гарантиран стоп към Вашата сделка поставя абсолютен лимит на потенциалната загуба. Дори ако пазарните цени се сринат внезапно, Вашата позиция ще бъде затворена точно на определената цена, без риск от подхлъзване.
'Гарантиран стоп' е наличен само за специалните инструменти. Ако даден инструмент поддържа 'Гарантиран стоп', ясно ще виждате кутийка с отметка.
Подробности за 'Гарантиран стоп':
Може да се поставя единствено при нова сделка и не може да се добавя към вече съществуваща позиция. Гарантиран стоп може да се активира/редактира само когато инструментът е наличен и се търгува. Веднъж активиран, той не може да бъде премахнат, единствено стоп цената може да се променя.
Таксата за промяна на спреда при 'Гарантиран стоп' не се възстановява след активирането му и ще Ви бъде показана, преди одобрението.
Обърнете внимание, че цената с Гарантиран стоп трябва да бъде отдалечена от настоящата пазарна цена на инструмента.

Примери:

Google ПРОДВА/КУПУВА = $498/$500.
Купувате 10 акции на Google, примерният спред на Гарантирания стоп е настроен на $10.
Поставяте Гарантиран стоп при $450.
Google падат до $400, но на Вас ви е гарантирано, че излизате от позиция при $450, а не при $400.

С гарантиран стоп на 10 акции: П&З = $4500 - $5000 - $10 [настройка на спреда на гарантирания стоп] = -$510
Без гарантиран стоп: П&З = $4000 - $5000 = -$1000

Ценови известия

Ценови известия
 • Безплатно
 • Използват се, когато пазарът прави ключови ходове, но пази позицията Ви отворена
 • Получавате имейл, SMS или изскачащ прозорец - известие

Настройте ценовите известия да пристигат, когато пазарът достигне установена цена на продаване и купуване. За разлика от стоповете, ценовите известия пазят позицията Ви отворена, така че Вие да решите какво действие да предприемете според движението на пазара.
В списъка с инструменти и Подробности за инструментите има иконка на камбана - ако я натиснете, ще се отвори екран ‘Ценови известия’.

Примери:

Петролът се търгува за $105 барела. Вие смятате, че ако цената на петрола достигне $80, възниква възможност.
Настройвате ценово известие за Петрол на $80.
Петролът се покачва до $78.
Вие получавате имейл и SMS, с който Ви уведомяваме за новата цена на Петрола.

Следящ стоп - автоматично защитава долната граница на позицията, при което заключва горната.

Следящ стоп - автоматично защитава долната граница на позицията, при което заключва горната.
 • Безплатно
 • Заключете Вашите печалби
 • Автоматично променя 'стоп цената'
 • Не е гарантирано

Поръчката за следящ стоп има за цел да защитава печалбите Ви. Поставете поръчка за следящ стоп, когато отворите търговската си операция, и тя ще позволи на дадена позиция да остане отворена, докато цената се движи в правилната посока, но и да затвори търговската операция веднага щом цената промени посоката си с конкретен брой пипсове.
Да използвате поръчка за следящ стоп, означава да обезпечите печалбите, като ограничите загубите си, без да се налага да коригирате ръчно цената на стоп загубата на позицията(ите) си.
Моля обърнете внимание, че тази функция е безплатна и се предлага единствено като негарантирана стоп поръчка.

Примери:

CFD върху Yahoo се търгува на $45,51/$45,73 (продава/купува).
Купувате CFD върху 100 акции на Yahoo на цена $45,73, при която 1 пип = $0,1.
Задавате поръчка за следящ стоп на 50 пипса. Следователно тя определя поръчка „стоп загуба“ на стойност $45,01 ($45,51 – $0,50)
. Ако продажната цена на CFD върху Yahoo започне бързо да се покачва и достигне $47,60, новата поръчка „стоп загуба“ ще отрази промяната към цена $47,10 ($47,60 - $0,50).
Ако продажната цена на CFD върху Yahoo продължи да се покачва бързо и достигне $49,75, новата поръчка „стоп загуба“ ще отрази промяната към цена $49,25 ($49,75 - $0,50).
След известно време продажната цена на CFD върху Yahoo ще започне да се движи във Ваш ущърб и ще достигне $46,51.
Тъй като разполагате с цена за следящ стоп, зададена на $49,25, при необходимост Plus500 ще го изпълни на тази цена. В противен случай позицията ще се затвори при следващата най-добра предлагана цена.
В този случай продажната цена се е придвижила от $49,75 до $46,51. Затова позицията е била задействана да се затвори при следващата най-добра предлагана цена от $46,51.
Обобщение на печалбата: 100* ($46,51–$45,73) = $78.