Помнете, че CFDs са ливъридж продукт и може да доведат до загубата на целия Ви капитал. Търговията с CFDs може да не е подходяща за Вас. Моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните рискове. Преди да ползвате услугите ни, моля разгледайте нашата „Декларация за оповестяване на риска“ и „Споразумението с потребителя“.

Управлявайте желания от Вас ливъридж по сметката

Управлявайте желания от Вас ливъридж по сметката
 • Търгувайте с ливъридж, който най-добре съответства на търговските Ви нужди
 • Можете да търгувате, като използвате висок или нисък ливъридж
 • Нощните премии все още са валидни

В Plus500 можете да търгувате с висок или нисък ливъридж в зависимост от предварително зададения ливъридж за всеки инструмент, както и от „общата стойност на позицията“ и от „капитала“ Ви. Вие можете да контролирате своя ‘Капитал’, като депозирате или теглите средства. Вие можете да контролирате своята 'Обща стойност на позицията', като отваряте или затваряте позиции.
Вашите 'Обща стойност на позицията' и 'Капитал' могат да бъдат видяни от страницата Снимка на сметката, до която имате достъп през основният търговски прозорец.

Примери:

Ако депозирате $100,000 [Вашият капитал е $100,000] и купите природен газ на стойност $100,000, Вие търгувате при ливъридж 1 [без ливъридж]. Моля, обърнете внимание, че въпреки това ще платите нощната премия за всяка позиция, който задържите през нощта.

Ако депозирате $20,000 [Вашият капитал е $20,000] в Plus500 и купите природен газ на стойност $200,000, Вие търгувате при ливъридж 10. Както и преди, нощната премия се удържа за всяка позиция, задържана през нощта.

Настройте 'Затвори при Печалба' [лимит] или 'Затвори при Загуба' [Стоп загуба] нива на цените

Настройте 'Затвори при Печалба' [лимит] или 'Затвори при Загуба' [Стоп загуба] нива на цените
 • Безплатно
 • Помага да настроите предварително определени лимити

Стоп загуба може да се добави към Вашите сделки или преди да ги отворите, или като редактирате вече отворена позиция. Настройте на нивото на цената на Вашата позиция така, че тя да се затвори, ако пазарът се обърне срещу Вас. Базовата стоп загуба не гарантира, че позицията Ви ще се затвори точно при нивото на цената, което Вие сте определили. Ако пазарната цена внезапно се срине или повиши над стоп нивото Ви, е възможно позицията Ви да бъде затворена при по-лошо ниво на цената от онова, което Вие сте определили. Това е познато като 'подхлъзване'.

Примери:

Google търгува при $1194 - $1196 (Продава/Купува)
Вие купувате 10 акции на Google.
Желаете да ограничите загубата си до $1000. [понякога може и да загубите повече заради подхлъзване]
Поставяте 'Затвори при Загуба' [Стоп загуба] цена от $1096.
Google 'се срива' директно до $1094, а после и до $1080.
Вашата позиция ще бъде затворена при $1094.
Вашата загуба е: 10*(1196 - 1094) = $1020.

Гарантиран стоп

Гарантиран стоп
 • Важи допълнителното раздаване
 • Ограничава Вашият риск
 • Знайте предварително своите максимално възможни загуби

Прикачването на гарантиран стоп към Вашата сделка поставя абсолютен лимит на потенциалната загуба. Дори ако пазарните цени се сринат внезапно, Вашата позиция ще бъде затворена точно на определената цена, без риск от подхлъзване.
'Гарантиран стоп' е наличен само за специалните инструменти. Ако даден инструмент поддържа 'Гарантиран стоп', ясно ще виждате кутийка с отметка.
Подробности за 'Гарантиран стоп':
Може да се поставя единствено при нова сделка и не може да се добавя към вече съществуваща позиция. Гарантиран стоп може да се активира/редактира само когато инструментът е наличен и се търгува. Веднъж активиран, той не може да бъде премахнат, единствено стоп цената може да се променя.
Таксата за промяна на спреда при 'Гарантиран стоп' не се възстановява след активирането му и ще Ви бъде показана, преди одобрението.
Обърнете внимание, че цената с Гарантиран стоп трябва да бъде отдалечена от настоящата пазарна цена на инструмента.

Примери:

Google ПРОДВА/КУПУВА = $498/$500.
Купувате 10 акции на Google, примерният спред на Гарантирания стоп е настроен на $10.
Поставяте Гарантиран стоп при $450.
Google падат до $400, но на Вас ви е гарантирано, че излизате от позиция при $450, а не при $400.

С гарантиран стоп на 10 акции: П&З = $4500 - $5000 - $10 [настройка на спреда на гарантирания стоп] = -$510
Без гарантиран стоп: П&З = $4000 - $5000 = -$1000

Ценови известия

Ценови известия
 • Безплатно
 • Използват се, когато пазарът прави ключови ходове, но пази позицията Ви отворена
 • Получавате имейл, SMS или изскачащ прозорец - известие

Настройте ценовите известия да пристигат, когато пазарът достигне установена цена на продаване и купуване. За разлика от стоповете, ценовите известия пазят позицията Ви отворена, така че Вие да решите какво действие да предприемете според движението на пазара.
В списъка с инструменти и Подробности за инструментите има иконка на камбана - ако я натиснете, ще се отвори екран ‘Ценови известия’.

Примери:

Петролът се търгува за $105 барела. Вие смятате, че ако цената на петрола достигне $80, възниква възможност.
Настройвате ценово известие за Петрол на $80.
Петролът се покачва до $78.
Вие получавате имейл и SMS, с който Ви уведомяваме за новата цена на Петрола.

Следящ стоп - автоматично защитава долната граница на позицията, при което заключва горната.

Следящ стоп - автоматично защитава долната граница на позицията, при което заключва горната.
 • Безплатно
 • Заключете Вашите печалби
 • Автоматично променя 'стоп цената'
 • Не е гарантирано

Следящият стоп е подобен на ценовия лимит, тъй като и двата инструмента са създадени да защитят Вашата печалба. Поставете следящ стоп, когато отваряте сделка, и той ще се движи заедно д печалбата Ви. Ако пазарът се обърне, Вашата позиция ще се затвори при новото ниво на следящия Ви стоп, а не при нивото, което Вие първоначално сте задали.
Използването на следящ стоп означава, че Вие заключвате печалби, като междувременно ограничавате вероятността за 'срив', без да има нужда собственоръчно да наблюдавате и променяте Вашата стоп цена.

Примери:

Yahoo се търгува при $45.51/$45.73 (Продава/Купува)
Вие въвеждате пазарен ордер със Следящ стоп за 50 пипса = $0.5 = (-1.1%), за да закупите 100 акции на Yahoo
Купувате 100 акции на Yahoo при цена $45.73
Следователно първоначалният Стоп загуба ще се активира, когато Yahoo започне да продава на $45.01. ($45.51 – $0.5)
Цената на Yahoo започва бързо да се покачва и достига $47.60 (новият Стоп цена проследява промяната до $47.10)
След това цената на Yahoo продължава да се вдига и достига $49.75 (новият Стоп цена отново проследява промяната до $49.25)
Цената на Yahoo започва да се движи срещу интересите Ви и достига $42.51.[Моля, отбележете, че Проследяващият стоп може да се обърне срещу Вас, ако пазарът ""се срине"" от $47.60 директно на $40.]
Тъй като Вие сте настроили цена при Следящ стоп на $49.25, Plus500 изпълнява Стоп загуба при тази цифра.
Обобщение на печалбата: 100* ($49.25–$45.73) = $352.