Investors

Plus500 Ltd > London Stock Exchange
Symbol: PLUS
Plus500 Ltd > London Stock Exchange
Symbol: PLUS
Plus500 Ltd > London Stock Exchange
Symbol: PLUS
RightLeft

Plus500 has developed and operates an online trading platform for retail customers to trade CFDs internationally over more than 2,100 different underlying global financial instruments comprising equities, indices, commodities, options, ETFs and foreign exchange. The Group enables retail customers to trade CFDs in more than 50 countries. The trading platform is accessible from multiple operating systems (Windows, smartphones (iOS, Android and Windows Phone), tablets (iOS, Android and Surface), Apple Watch and web browsers).

Investor Contacts

Elad Even-Chen
T +972 4 818 9503
ir@Plus500.com

Защитено чрез SSL

Plus500UK Ltd е търговска марка на Plus500 Ltd.Plus500 Ltd оперира чрез следните дъщерни дружества
Plus500CY Ltd е оторизирана и регулирана от Кипърска комисия по ценните книжа и борсовите операции (Лиценз № 250/14).
Plus500CY е емитентa и продавач на финансови продукти, описани или налични на този уебсайт.
Plus500 UK Ltd е оторизирана и регулирана от Надзорната комисия във Великобритания Financial Conduct Authority. Регистрационен номер в Надзорна комисия във Великобритания: 509909.
Дружество Plus500AU Pty Ltd, с лиценз AFSL #417727, издаден от Австралийската комисия по инвестициите и ценните книжа