Професионална търговия

Професионалните търговци на Plus500 не са засегнати от ограниченията относно ливъриджа, наложени отскоро на клиентите на дребно. Plus500 предоставя на своите професионални клиенти по-голямата част от защитите, предлагани на клиентите на дребно, без увеличение на разходите.

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80,6% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.

Колонна диаграма и кръгова диаграма за финансов отчет

Професионален акаунт в сравнение с акаунт „Клиент на дребно“


Сравнителна таблица за ливъриджа (макс. ливъридж)
Други критерии
Сравнителна таблица за ливъриджа (макс. ливъридж)
Категория „Инструменти“ Акаунт „Клиент на дребно“ Професионален акаунт
Forex 1:30 1:300
Индекси 1:20 1:300
Стоки 1:20 1:150
Акции 1:5 1:20
Опции 1:5 1:5
ETF 1:5 1:100
Крипто 1:2 1:20
Други критерии
Критерии Акаунт „Клиент на дребно“ Професионален акаунт
Защита на паричните средства на клиентите
Защита срещу отрицателно салдо
Най-добро изпълнение на поръчки
Ясна и прозрачна информация
Служба „Финансов омбудсман“
Права на ICF -

Нагледен пример:

Когато продават CFD за EUR/USD на стойност 15 хил. щ. д. при курс „Продажба“ 1.1750:

 • клиентите на дребно, които са с ливъридж 1:30, ще имат нужда от първоначален марджин 587.5 щ. д..
 • Професионалните клиенти с ливъридж 1:300 ще имат нужда от първоначален марджин 58.75 щ. д..

Кой може да кандидатства за „Професионален акаунт“?

Клиенти, покриващи поне 2 от следните критерии.

 • Достатъчна търговска активност през последните 12 месеца

  Извършили сте средно поне по 10 операции на тримесечие, в значителен размер, през предходните четири тримесечия на съответния пазар1 (чрез Plus500 и/или други доставчици).

 • Портфолио от финансови инструменти на стойност над 500 000 € (включително спестявания в парични средства и финансови инструменти)

  Не се изисква от Вас да депозирате тази сума.
  Размерът на портфолиото Ви от финансови инструменти2 превишава 500 000 €.

 • Подходящ опит в сектора на финансовите услуги

  Вие работите/сте работили във финансовия сектор поне една година, на професионална позиция, която изисква познания за съответните операции или услуги.

1 Съответен пазар: деривати на ИБП, като например CFD с ливъридж, форекс, залагания за спред.
2 Портфолиото от финансови инструменти включва акции, деривати (единствено парични депозити за финансиране/печалби, получени от инвестиране в деривати), дългови инструменти и парични депозити. Портфолиото не включва портфолиа от имущество, пряка собственост върху стоки или условните стойности на ливъридж инструменти.

Поддръжка 24/7
Имате нужда от помощ?
Поддръжка 24/7